Truyền hình Đại Lộc

Hội Nông dân huyện đẩy mạnh việc hỗ trợ hội viên tiếp cận KH- KT

     Đến nay, toàn huyện có 17 doanh nghiệp liên kết với các địa phương tổ chức sản xuất 1.974 cây trồng các loại, trong đó có 1.442 ha lúa, 60,5 ha ngô, 130 ha lúa thương phẩm, 10 ha lạc, 10,5 ha ớt, 40,4 ha thuốc lá... Việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp đã khuyến khích nông dân đưa nhiều giống mới vào sản xuất và góp phần nâng cao giá trị thu được trên mỗi đơn vị diện tích.

     Ngoài ra, Hội Nông dân huyện cũng đã hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể trong huyện lập thủ tục, hồ sơ tham gia Dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Qua đó đã xét chọn và lập danh sách đối với 11 sản phẩm gồm:

     Bánh tráng cuốn Quảng Đại, hương Khai Quang, bột gạo lứt Như ý Ny, nuôi Dúi, vườn trái cây sạch…

                                                                                                    Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?