Truyền hình Đại Lộc

UBND tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ lúa Đông Xuân

Hiện nay trên đồng ruộng, chuột đang phát sinh gây hại nặng ở một số diện tích lúa Đông Xuân. Bệnh đạo ôn phát sinh trên diện rộng, có nguy cơ gây hại lúa trong giai đoạn đòng trỗ. Để phòng trừ chuột hại lúa và ngăn chặn kịp thời không để lây lan dịch bệnh nhằm bảo vệ sản xuất lúa Đông Xuân. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện/ thị xã/ thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, địa phương tổ chức cho nông dân đồng loạt ra quân diệt chuột, diệt thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp. Đồng thời chủ động trích nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ người dân mua bẫy, bã để diệt. Thời gian tổ chức ra quân tiến hành làm 2 đợt. Đợt 1 từ cuối tháng 2 đến ngày 15/4/2016. Giai đoạn này lúa làm đòng – trỗ chín nên ưu tiên biện pháp đặt bẫy và đánh bã. Giai đoạn 2: từ cuối tháng 4/2016 đến ngày 31/5/2016. Thời điểm này chuẩn bị sản xuất vụ hè thu nên có thể áp dụng nhiều biện pháp như đào bắt, đặt bẫy, bả …. để bảo vệ lúa hè thu.

Đối với bệnh đạo ôn: Ngành nông nghiệp huyện và các địa phương cần hướng dẫn nhân dân bón phân cho lúa kịp thời, cân đối, không bón thừa đạm để hạn chế bệnh gây hại. Với những giống lúa nhiễm bệnh như BC15, OM4900, 13/2, Xi 23… cần phải phun phòng bệnh bằng thuốc hóa học đặc hiệu như FụJi – one 40EC, Filia 525 SE, Beam 75 WP, Flash 75WP, Mapfamy 700 WP… ) trước hoặc sau khi lúa trỗ từ 5 -7 ngày.

Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?