Truyền hình Đại Lộc

Huyện Đại Lộc hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản 2016

Sáng ngày 02/3 Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện chủ trì Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra năm 2016. Đến dự có đ/c Đinh Văn Đào- Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó ban trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 1225/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, ngày 31/7/2015 Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 1/7 - 30/7/2016 trên phạm vi cả nước. Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, ngày 01/2/2016 Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định Thành lập ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 huyện Đại Lộc do đồng chí Hồ Ngọc Mẫn- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Đắc Tấn- Chi cục Trưởng Chi cục thống kê huyện làm Phó trưởng ban cùng 8 thành viên khác; Đồng thời, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện cũng đã ra Quyết dịnh Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra của huyện gồm 09 đồng chí.

Tại hội nghị, đã hướng dẫn lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, trong đó có công tác lập bảng kê; quy trình xác định địa bàn,lập bảnh kê hộ điều tra toàn bộ.

Ban chỉ đạo Tổng diều tra cấp xã, thị trấn tiến hành lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ và danh sách địa bàn điều tra toàn bộ (tổng hợp theo mẫu quy định) gởi về ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện chậm nhất là ngày 20/3/2016.

                                                                         Văn Tuấn

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?