Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Thắng tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình liên kết sản xuất

     Ngày 05/4, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất hạt giống lai F1 bắp nếp TBM18 trong vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

     Theo đó, ngay từ đầu vụ, hai đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ cho trên 60 hộ dân thuộc các thôn Phú Long, Thuận Hòa, Phú Xuân sản xuất 5,3ha hạt giống lai F1 bắp nếp TBM18. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, tất cả các diện tích bắp nếp TBM18 đều sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị nhiễm sâu bệnh và không bị đổ ngã.

     Qua đánh giá trên đồng ruộng, dự kiến năng suất bình quân 01 sào bắp nếp TBM18 đạt khoảng 200kg. Với giá bán 32.000 đồng/kg, mỗi sào bắp cho thu nhập khoảng 6,4 triệu đồng, cao gấp 3 đến 4 lần so với sản xuất các loại cây trồng cạn khác.

                                                                                                                                                        Nhật Duy                                                                                                        

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?