Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc đẩy mạnh Chương trình cải tạo đàn bò

     Thực hiện Chương trình cải tạo đàn bò, từ năm 1996 đến nay, trên địa bàn huyện đã tạo ra được đàn bò nái nền lai Zebu từ 50-75% máu ngoại. Đây là cơ sở để tạo ra đàn bò lai thịt chất lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhândân.

     Hằng năm, UBND huyện đều bố trí kinh phí chi hỗ trợ mua từ 2500 - 2600 lít Nitơ lỏng, giao cho Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện quản lý, nhập tinh các giống bò thịt cao sản và giống bò máu nền để thực hiện việc lai tạo đàn bò, phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của nhân dân. Tính đến hết năm 2022, lượng tinh bò xuất ra trên địa bàn huyện để thực hiện chương trìnhkhoảng 15.000 liều. Trong đó, Trung tâm thuật Nông nghiệp huyện cung ứng trên 8.000 liều

                                                                                                           Vân Thu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?