Truyền hình Đại Lộc

Công bố kết quả thi THPT quốc gia trước ngày 25.7

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, trước ngày 20.7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn thành cấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả thi, gửi dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các sở GD-ĐT có thí sinh dự thi.

 

Trước ngày 25.7, các sở GD-ĐT phải hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả cho thí sinh biết. Trước ngày 30.7, các hội đồng thi do các trường đại học chủ trì sẽ in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, các hội đồng thi đã tích cực triển khai công tác chấm thi.

T.B

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?