Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2015

Sáng ngày 09/10, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mai chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và sơ kết tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Hùng Trận và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Vũ.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết: 9 tháng qua, tập thể UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện năm 2015. 

 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đi vào ổn định; công tác quảng bá, thu hút đầu tư thực hiện có hiệu quả, thu hút 06 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.221,4 tỷ đồng. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đúng tiến độ; hoàn thành 24,2 km đường theo chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Sản xuất nông nghiệp được mùa; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; an ninh chính trị và TTATXH luôn giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát trienr KT-XH vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: sản xuất CN- TTCN còn gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy; một số dự án phát triển du lịch triển khai chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất chưa được khắc phục triệt để;; công tác quản lý địa bàn ở một số địa phương còn lỏng lẽo, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai; các tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng, nhất là tệ nạn cờ bạc, nghiện ma túy; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ…

 Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của các ngành và địa phương tập trung làm sáng tỏ thêm những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn các giải pháp nhằm thực hiện có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015.

                                                                                         Văn Tuấn

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?